bunkers info

wat zijn bunkers bunkers worden vroeger gebruikt om de eerste weereld oorlog en tweede wereld orlog om te schuilrn voor de duitsers want de duitsers woude nederlant capen maar nuu is het weer goed dus kinderen maak juli je maar niet sorgen hoor

Afontuur op timmys verjaardag!

Timmy is jareg op staan

Tijt voor cadeutjes timmy krijgt een roode foetbal

Hij roept een kude bij elkaarom te foet balen timmy geeft de bal een harde schop

Maar er is nie mand om de bal te vange de boor heegt een voetbal wetstrijt aan in de zit kaamer en ale anderen staan bij het raam tv te kijken

Timmy jaagt de kude bij het raam fan daan het is tijt voor een speletje eeseltje prik

De andere zete de radio aan om de voetbalwetstrijd tekune volgen timmy zet een stap naar fooren hij prikt de staart op

Een schaap au het schaap gilt en stoot de radio om nu is de radio kapot

Maar hoe gaat het met de wetstreit de andere lope trug naar het raam

Intuse zeit timmyeenpinata varkendaar zit vast snoep in maar hij hangt te hoog dan ziet hij een tros balone hij heeft een idee

Shaun kijkt op van de wetstrijt one timmy sweeft snel om hoog bitser un de kude pakken een deeken zoo daat ze hem hune op vangen als hij falt

Shirley neemt neemt een slok je drinke aleen het is geen rietje met een slang van een balone pomp ze raakt vol lugt en begint te zweeven

Ze stijgt op en raakt ver strikt in de slinger valggetjes snel shaun greipt de vlaggetjes steefeg beet

Shirley en shaun zweeven naar  timmy toe

Hebes

Boerrrrr shirley doet een dike boer ze zweefen langzaam om laag

Timmy blaat vrolijk wat een afon tuur dit was de mooi ste verjaardag ooit

Ijnde

 

Hoekanje met een strenge juf of meester

Hoe kan je met strenge juffrouwen of meesters om gaan

Luister goet    erlijk zegen of je je juf of meester te streng find maakje werk soo goet mogelijk.  Wees blij blijf rustig wees lief teegen je juf of meester

Maak ook je huiswerk goetals    schrijf netjes doe speling goetals en niet dengen aan die jufrouw vanje of meester vanje

Angry birds

Angry birds iseen spel waar mee je angrybirdsjes weg kan schieten een gebouw wan goud en glas en houd ersyn bigen siten in het hebouw die je dood moet schieten met de katepold en jekan kiesen ophet strand en nagt en nog veelmeer en er syn nog anderen spenen van angry birds so als angry birds starwors angrybirds rio en nog veel meer ijnde